Beste Drontenaren,

In opmaat naar de 4-de raadsverkiezing waar LD aan meedoet dit schrijven.                                                                                                

Wat U zeker opgevallen zal zijn was de start, zoals dat bij nieuwe partijen gaat, rumoerig en emotioneel.

Met de ideologie hoog in het vaandel gebeurde er prachtige dingen in de raadszaal die ongetwijfeld tot een beter Dronten hadden kunnen leiden. LD moest wennen aan de gang van zaken maar zeker ook de rest van de raadszaal.

Deze ‘nieuwe eend’ spatte veel met water terwijl iedereen graag droog wilde blijven. Altijd lastig als je, onvrijwillig, op het raadsbankje moet opschuiven. De eerste keer werden ons 5 zetels gegund door de kiezers!! Dat zaken anders moesten was duidelijk volgens 20% van de bewoners. Afgelopen 4 jaar waren we met 3 zetels vertegenwoordigd. De kiezers bleven geloven in lokaal besturen , niet gehinderd door landelijke richtlijnen zoals bij de andere partijen, en waardeerden het doorgaan op inhoud van LD.

Dat ook de andere coalitiepartners vertrouwen in LD  hadden bleek uit de uitnodiging om aan de coalitie deel te nemen. Het was weer een nieuwe fase  voor onze jonge partij. Gesterkt door deze ervaring zijn we blijven bouwen op inhoud wat niet onopgemerkt is gebleven. Nieuwe leden hebben zich aangemeld en zijn actief bezig met de politiek binnen de LD-fractie. Het bruist zoals U in ons partijprogram kunt lezen. Met Jan Ammerlaan als fractievoorzitter zijn we klaar om weer richting te geven aan de ontwikkelingen in Dronten voor de komende 4 jaar.

Verdubbeling van het begrotingsbudget, van 60 naar 120 miljoen door overheveling van jeugdzorg en andere zorgtaken naar de Gemeentes, vraagt in de komende jaren een extra inspanning van ons allemaal. LD zal zijn sociale insteek zeker laten gelden en zal erop toezien dat de pijn die we door de bezuinigingen zullen ondervinden, niet daar zal vallen waar dit het minst opgevangen kan worden.

Als we allemaal ons beste beentje voor zetten komen we er wel uit. LD leden zullen dit, ook in het politieke veld, in ieder geval doen. Dit maakt ú mogelijk, als u als kiezer ons daartoe het vertrouwen geeft, door  op ons te stemmen.

Per slot van rekening gebeurt het lokaal, dat weet U, dat weet LD, dat weten we allemaal!!

Vriendelijke groet,

Paul Kemps (februari 2014)